Domů / Domácí zprávy / Nová omezení: Zákaz vnitřních akcí nad 10 lidí, sportovní utkání budou bez diváků

Nová omezení: Zákaz vnitřních akcí nad 10 lidí, sportovní utkání budou bez diváků

 • děti do dvou let věku

 • děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině

 • osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně

 • internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty

 • školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou

 • školy zřízené ministerstvem spravedlnosti

 • žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle paragrafu 16 odstavec 9 školského zákona

 • zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

 • pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb

 • zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb

 • uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě

 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb

 • zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně dva metry od jiné osoby

 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení

 • soudce, přísedící, státní zástupce, obvinění a jejich obhájce, účastníci civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědci, znalci, tlumočníci a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení

 • osoby při provádění autorského díla (například divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu

 • moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech

 • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté

 • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů

 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů

 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné

 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popřípadě fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami

 • sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže a podobně

 • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun


 • Zdroj příspěvku

  Koukněte také

  Léky na úzkost či nespavost zneužívá 900 tisíc Čechů, kvůli koronaviru jich přibývá

  V Česku je odhadem asi 900 000 lidí, kteří zneužívají psychoaktivní léky, jako jsou opioidní …

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *